Čo je normostrana?

Normostrana je základná jednotka pre výpočet množstva preloženého textu a obsahuje 1 800 znakov vrátane medzier. Presný počet normostrán je tak možné vypočítať až po preložení textu, preto klientov informujem o jednotkovej cene za jednu normostranu.

Ako si môžem objednať preklad/tlmočenie?

Najlepší spôsob je kontaktovať ma telefonicky na čísle 0910 366 201 alebo mailom office@sajankova.sk . Na základe mojej voľnej pracovnej kapacity a požadovanej služby sa s Vami dohodnem na termíne, cene a ďalších podmienkach realizácie prekladu a tlmočenia.

Aká je cena za preklad?

Cena za preklad závisí od jazykovej kombinácie, termínu vyhotovenia, počtu normostrán preloženého textu (nie originálu), druhu prekladu (obyčajný alebo úradný preklad) a ostatných požiadaviek klienta. Cena za preklad je vždy predmetom dohody s klientom.

Aká je cena za tlmočenie?

Cena za tlmočenie závisí od jazykovej kombinácie, dĺžky tlmočenia, druhu tlmočenia (konzekutívne/simultánne tlmočenie) a ostatných požiadaviek klienta. Cena za tlmočenie je vždy predmetom dohody s klientom.

Aká je cena za korektúru textu?

Cena za korektúru textu je obyčajne 50 % ceny za preklad a jej výška je predmetom dohody s klientom.

Aký je rozdiel medzi konzekutívnym a simultánnym tlmočením?

Pri konzekutívnom tlmočení tlmočník používa špeciálny tlmočnícky zápis a tlmočí až následne po tom, ako rečník dokončí svoju reč alebo jej časť. Pri simultánnom tlmočení tlmočník tlmočí pomocou tlmočníckej techniky (tlmočníckej kabínky) súčasne s prejavom rečníka.

Vyhotovujete aj expresné preklady na počkanie alebo do 24 hodín?

Áno, táto možnosť však závisí od mojich voľných pracovných kapacít a cena za expresný preklad je vyššia.