Dátum

Vzdelávacia aktivita; organizátor; miesto

12.02.2020
Vienna Legal Language Proficiency Certificate („Viedenský certifikát o znalosti právneho jazyka“): súkromné právo a právnická terminológia Rakúska, Veľkej Británie a USA, prospela s vyznamenaním, Prof. RA Franz J.Heidinger, LL.M. (Virginia) a Translex GmbH, Viedeň, Rakúsko
22.11.–24.11.2019
PREKLADY A TLMOČENIE 4.0, World Conference Center, BDÜ, Bonn, Nemecko
03.09.19
Viedenský certifikát znalosti právneho jazyka (Vienna Legal Language Proficiency Certificate): verejné právo a právna terminológia Rakúska, Veľkej Británie a USA, prospela s vyznamenaním, Prof. RA Franz J.Heidinger, LL.M. (Virginia) a Translex GmbH, Viedeň, Rakúsko
02.-03.05.2019
BP19 Translation Conference, 12 hodín ďalšieho profesijného vzdelávania, Bologna, Taliansko
17.-19.10.2018
Seminár o trestnom práve pre prekladateľov a tlmočníkov (BDÜ), Londýn, Veľká Británia
07.-08.09.2018
Medzinárodné fórum pre súdnych prekladateľov a tlmočníkov FIT International Legal Forum, ATICOM, Bonn, Nemecko
19.-20.04.2018
BP18 Translation Conference, 12 hodín ďalšieho profesijného vzdelávania, Viedeň, Rakúsko
26.-28.10.2017
58. výročná konferencia Americkej asociácie prekladateľov ATA, Washington D.C., USA
05.-06.05.2017
BP17 Translation Conference, 12 hodín ďalšieho profesijného vzdelávania, Budapešť, Maďarsko
30.-31.3.2017
Konferencia „Rôzne stránky súdneho tlmočenia a prekladu“, EULITA, Viedeň, Rakúsko
15.-16.4.2016
BP16 Translation Conference, 12 hodín ďalšieho profesijného vzdelávania, Praha, Česká republika
24.06. – 26.06.2015
Transius Conference 2015, Faculty of Translation and Interpreting University of Geneva, Ženeva, Švajčiarsko
09.03. – 20.03.2015
Medzinárodná letná škola tlmočenia Germersheim, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, (76 vyučovacích hodín, jazyková kombinácia nemčina-angličtina), Nemecko
04.08. – 15.08.2014
Kurz odbornej právnickej angličtiny, Oxford Royale Academy, Oxford, Veľká Británia
29.03. a 30.03.2014
Seminár „Úvod do lektorátu“ , Nemecký spolok prekladateľov a tlmočníkov (BDÜ), Lipsko, Nemecko
22.03. a 23.03.2014
Kurz zameraný na právny systém Anglicka a Walesu a jeho základné pojmy v oblasti rodinného práva, závetov a splnomocnení, SAPT a Lexacom English Law Courses, Bratislava, Slovensko
18.01.2014
Seminár odborného prekladu pre jazyk nemecký „Základy právnej terminológie III – Rodinné právo“, Tlmočnícky ústav, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko
20.04.2013
Školenie „Ťažká voľba alebo ktorý CAT-Tool je ten správny?“, UNIVERSITAS Austria, Centrum pre translatológiu, Viedeň, Rakúsko
06. – 07.04.2013
Kurz zameraný na právny systém Anglicka a Walesu a jeho základné pojmy v oblasti zmluvného práva, zodpovednosti a trestného práva, SAPT a Lexacom English Law Courses, Bratislava, Slovensko
22.03.2013
Školenie „Protokol pre tlmočníkov na vysokej politickej úrovni“, UNIVERSITAS Austria, Centrum pre translatológiu, Viedeň, Rakúsko
04.12.2012
Odborná skúška prekladateľa v odbore nemecký jazyk v zmysle ustanovenia § 5 a § 8 vyhlášky č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v platnom znení, Prešov, Slovensko
18. – 20.10.2012
Workshop „TRAFUT – Training for the Future“: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní, Európska asociácia súdnych tlmočníkov a prekladateľov (EULITA), Antwerpy, Belgicko
28. – 30.09.2012
2. medzinárodná odborná konferencia prekladateľov a tlmočníkov „Übersetzen in die Zukunft“, Nemecký spolok prekladateľov a tlmočníkov (BDÜ), Berlín, Nemecko
21.05.2012
Odborné minimum pre tlmočníkov a prekladateľov v rozsahu 30 hodín, Expertízny a edukačný inštitút, Znalecký ústav Paneurópskej vysokej školy, Bratislava, Slovensko
28. – 29.04.2012
Seminár a workshop: konzekutívny zápis pre súdnych tlmočníkov, Nemecký spolok tlmočníkov a prekladateľov (BDÜ), Aschaffenburg, Nemecko
01.09. – 04.09.2011
a 30.06. – 03.07.2011
Letná škola nemeckého práva a odbornej právnickej terminológie: občianske a trestné právo v rozsahu 52 hodín, Nemecký spolok tlmočníkov a prekladateľov (BDÜ), Essen, Nemecko
10.10.2010 a 08.10.2010
Odborný seminár: Preklady a tlmočenie notárskych listín a úradných dokumentov, Nemecký spolok tlmočníkov a prekladateľov (BDÜ), Berlín, Nemecko
15.05.2010
Odborný seminár pre prekladateľov: preklad písomností prokuratúr (jazyk: nemecký), Tlmočnícky ústav Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice, Bratislava, Slovensko
28.04.2010
Vedecký seminár: neologizmy v terminológii marketingu, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko
05.10.2009
Prednáška: preklady pre Európsky súdny dvor, UNIVERSITAS Austria, Centrum pre translatológiu, Viedeň, Rakúsko
28.05.2009
Prednáška: tlmočenie na Európskom súdnom dvore, UNIVERSITAS Austria, Centrum pre translatológiu, Viedeň, Rakúsko
14.11.2008
Vzdelávací seminár: terminologické rešerše na internete, UNIVERSITAS, Centrum pre translatológiu, Viedeň, Rakúsko