Písomné preklady dokumentov vyhotovujem v nasledovných jazykových kombináciách:

anglický jazyk slovenský jazyk
nemecký jazyk slovenský jazyk (aj úradné preklady)
anglický jazyk nemecký jazyk
Ruský jazyk nemecký jazyk
Ruský jazyk slovenský jazyk

Oblasti špecializácie:

 • právo (zmluvy, splnomocnenia, právne analýzy, rozsudky, memorandá, súdne písomnosti...)
 • obchod (firemné a produktové prezentácie, všeobecné obchodné podmienky, ponuky, firemná korešpondencia...)
 • marketing (letáky, katalógy produktov, reklamné materiály, firemné profily...)
 • cestovný ruch (printové kampane v médiách, gastronómia, náučné tabule...)
 • krajinná architektúra (projektová dokumentácia, odborné články...)
 • školstvo (odborné príručky, predpisy a zákony v rámci duálneho vzdelávania...)
 • technika (vzduchotechnika, železničné systémy, automotive...)
 • lokalizácia (webové stránky, produkty a služby...)
 • úradné preklady (rodné listy, vysvedčenia, pracovné zmluvy, úradné potvrdenia, diplomy, výpisy z obchodného registra...)
 • korektúry

Prečo by ste mali zadať preklad práve mne?

Pretože preklady nevyrábam „masovo“ pomocou internetových prekladačov, ale ku každému textu a klientovi pristupujem individuálne: zohľadňujem nielen jeho jazykové a kultúrne špecifická, ale aj účel jeho ďalšieho použitia a cieľovú skupinu, ktorej je určený. Priamy kontakt s klientmi mi umožňuje stanoviť reálny termín vyhotovenia, prispôsobiť sa požadovanej terminológii a „ušiť“ tak preklad presne na mieru.

Akú záruku kvality Vám môžem ponúknuť?

Zárukou vysokej kvality mojich prekladov sú

 • bohaté skúsenosti (vyše 55 000 preložených normostrán- stav k 31.12.2019)
 • profesionálny know-how
 • odborné vedomosti (viď ĎALŠIE VZDELÁVANIE)
 • spokojnosť mojich klientov (viď REFERENCIE)