DE
Handelsabteilung der österreichischen Botschaft
Návšteva rakúskeho spolkového prezidenta Dr.Heinza Fischera, tlmočenie (konzekutívne: nemčina – slovenčina – nemčina) počas dámskeho programu pani Margit Fischerovej a pani Silvie Gašparovičovej