Konzekutívnemu a simultánnemu tlmočeniu sa venujem v nasledovných jazykových kombináciách:

anglický jazyk slovenský jazyk
nemecký jazyk slovenský jazyk (aj úradné/súdne tlmočenie)
anglický jazyk nemecký jazyk


Oblasti špecializácie:

 • právo (rokovania o zmluvách, zmieroch, arbitrážne konania, konzultácie s právnikom...)
 • obchod (obchodné rokovania, pracovné porady, produktové prezentácie, firemné oslavy...)
 • odborné školenia (železničná technika, drevospracujúce systémy, IT systémy...)
 • tlmočenie počas veľtrhov
 • krajinná architektúra (workshopy, prezentácie...)
 • tlačové konferencie
 • medzinárodné politické stretnutia a návštevy na najvyššej úrovni (napr. tlmočenie dámskeho programu počas návštevy rakúskeho prezidenta Dr.Heinza Fischera s manželkou v roku 2012)
 • úradné tlmočenie (tlmočenie pre súdy, políciu a iné štátne orgány; tlmočenie svadobných obradov; tlmočenie u notára...)

Prečo by ste sa mali obrátiť práve na mňa?

Pretože ku každému tlmočeniu pristupujem seriózne a profesionálne: terminologická príprava a vysoké pracovné nasadenie sú pre mňa rovnakou samozrejmosťou ako diskrétnosť a seriózny vzťah s klientmi.

Akú záruku kvality Vám môžem ponúknuť?

Zárukou vysokej kvality mojich prekladov sú

 • bohaté skúsenosti (niekoľko stoviek hodín tlmočenia)
 • profesionálny know-how
 • odborné vedomosti (viď ĎALŠIE VZDELÁVANIE)
 • spokojnosť mojich klientov (viď REFERENCIE)